Quản trị rủi ro đầu tư 

Đầu tư là phương thức duy nhất khiến bạn trở nên giàu có. Đầu tư còn mang lại niềm vui khi bạn làm quen với nó. Tuy nhiên,  bất kỳ hình thức đầu tư nào cũng tiềm ẩn rủi ro và học cách chấp nhận rủi ro là điều cần thiết khi đầu tư. Rủi ro càng lớn lợi nhuận càng cao và ngược lại. Khi bạn hiểu về các loại rủi ro và thực hiện những phương pháp giảm thiểu rủi ro, bạn sẽ trở thành Nhà đầu tư Tài Năng.

QUẢN TRỊ RUI RO CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Chúng tôi luôn đồng hành và bảo vệ Nhà đầu tư ở mức tối đa. Dưới đây là những loại hình rủi ro mà Nhà đầu tư có thể gặp phải và các biện pháp giảm thiểu rủi ro mà Đại Thành Tây Bắc hỗ trợ bạn.


Rủi ro khi đầu tư

Giải pháp quản trị rủi ro

Mất tiền khi mua phải bất động sản thuộc “dự án ma” 

Đề nghị chủ đầu tư cung cấp hồ sơ pháp lý của dự án, hoặc đến sở xây dựng, sở tài nguyên môi trường  đề  đề nghị cung cấp thông tin dự án.

Mua bất động sản là dự án chậm tiến độ, dự án treo, nguy cơ thu hồi dự án 

Điều tra hồ sơ pháp lý của dự án,  năng lực, uy tín của chủ đầu tư trước khi mua

Mua phải bất động sản khó thanh khoản để thu hồi vốn

Tìm hiểu thông tin bất động sản trước khi đầu tư, không mua những bất động sản thuộc diện khó thanh khoản

Mua phải bất động sản bị  phát mãi, kê biên tài sản để thi hành án

Đến cơ qua Đăng ký đất đai, đề nghị cung cấp thông tin pháp lý tài sản, hoặc đến phòng công chứng thực hiện tra cứu dữ liệu thông tin về tài sản.

Mua phải bất động sản có tranh chấp về pháp lý

Đề nghị cơ quan đăng ký đất đai cung cấp thông tin bất động sản, hoặc đến phòng công chứng thực hiện tra cứu dữ liệu thông tin về tài sản. trước khi giao dịch

Mua phải phải bất động sản với giá cao

Điều tra, thẩm định giá trước khi mua

Mua phải bất động sản nằm trong diện quy hoạch

Đến cơ qua đăng ký đất đai cấp huyện, thành phố đề nghị cung cấp thông tin thửa đất.

Hãy Trở Thành Nhà Đầu Tư Tài Năng

Cộng đồng 1000 nhà đầu tư thông thái. Nơi kết nối, chia sẻ thành công, giàu có.

Nhận Miễn phí chiến lược đầu tư bất động sản lợi nhuận 20% - 30% mỗi năm